Předškolní plavecký výcvik - plavecké kurzy dětí od 4 - 7 let

PŘIHLÁSIT DO TĚCHTO KURZŮ SE BUDETE MOCI V SEKCI „ONLINE REGISTRACE“, která bude aktivní od 15. 12. 2021 od 00:00 hodin (najdete ji na horní liště vpravo vedle odkazu KONTAKTY). Každý kurz má 33 míst. Po naplnění příslušného kurzu se již nelze do daného dne přihlásit = hlášení registrace uzavřeny). Pokud se budete po registraci do kurzu chtít odhlásit (např. z důvodu nemoci či zranění atd.), je třeba zavolat na číslo 605529810 – Martin Háj a tam se odhlásit telefonicky – následně budete ze seznamu daného dne smazáni. Pro jakékoliv jiné informace můžete volat totéž číslo. Všechno ostatní co je třeba znát a vědět je v pokynech ke stažení. Registrace bude ukončena v pondělí dne 14. 2. 2022 v 8:00 hodin nebo dříve - po naplnění kurzu.

Zdokonalovací plavání žáků 1. – 9. tříd

Začátek kurzu zdokonalovacího plavání v 1. pololetí školního roku 2021/22 bude 13. 9. 2021 (pondělí) a 15. 9. 2021 (středa).


Zde je nutné si stáhnout přihlášku do těchto kurzů, kterou je třeba dopředu vyplnit a odevzdat ji již vyplněnou při placení na první hodině kurzu. Přispěje to ke zrychlení Vašeho odbavení při vyřizování vstupních formalit na první hodině. 

Přihláška k vyplnění ke stažení:

PŘIHLÁSIT DO TĚCHTO KURZŮ SE BUDETE MOCI V SEKCI „ONLINE REGISTRACE“, která bude aktivní od 15. 12. 2021 od 00:00 hodin (najdete ji na horní liště vpravo vedle odkazu KONTAKTY). Každý kurz má 60 míst. Po naplnění příslušného kurzu se již nelze do daného dne přihlásit = hlášení registrace uzavřena). Pokud se budete po registraci do kurzu chtít odhlásit (např. z důvodu nemoci či zranění atd.), je třeba zavolat na číslo 605529810 – Martin Háj a tam se odhlásit telefonicky – následně budete ze seznamu daného dne smazáni. Pro jakékoliv jiné informace můžete volat totéž číslo. Všechno ostatní co je třeba znát a vědět je v pokynech ke stažení. Registrace bude ukončena v pondělí 14. 2. 2022 v 8:00 hodin.

ZÁJEMCE MUSÍ JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM UPLAVAT 25 M (PŘEPLAVAT BAZÉN SMJ JIHLAVA NA DÉLKU).KDO ODEVZDAL PŘIHLÁŠKU DO TOHOTO KURZU JIŽ V 1. POLOLETÍ NEMUSÍ VYPLŇOVAT ZNOVA PŘIHLÁŠKU DO KURZU. KDO NEPLAVAL V  1. POLOLETÍ MUSÍ PŘED ZAČÁTKEM KURZU V 2. POLOLETÍ VYPLNIT PŘIHLÁŠKU DO KURZU. PŘIHLÁŠKU SI STÁHNĚTE (1x), VYPLŇTE RUČNĚ ÚDAJE, PODEPIŠTE A VEMTE S SEBOU NA PRVNÍ HODINU PLAVECKÉHO VÝCVIKU. VYPLNĚNOU A PODEPSANOU PŘIHLÁŠKU ODEVZDÁTE PŘI PLACENÍ KURZOVNÉHO.  VŠE POTŘEBNÉ SI PŘEČTĚTE VE VŠEOBECNÝCH POKYNECH A NA INFORMAČNÍM LETÁKU.