Informace k odpoledním kurzům - Covid 19


INFORMACE K ODPOLEDNÍM KURZŮM NA BAZÉNU SMJ JIHLAVA, EVŽENA
ROŠICKÉHO 6, JIHLAVA – COVID 19
**********************************


SITUACE
V týdnu od 17. 2. – 20. 2. 2020 jsme zahájili odpolední kurzy plavání pro děti od 4 – 7 let (jarní kurz) a zdokonalovacího plavání žáků 1. – 9. tříd (2. pololetí). V průběhu jarních prázdnin v Kraji Vysočina byly uzavřeny všechny sportoviště, tudíž i bazény. Ze všech kurzů jsme stihli odplavat do uzavření pouze 3 lekce. Po dlouhé úvaze jsme se rozhodli učinit níže uvedené řešení, abychom mohli kurzy po tomto nečekaném přerušení plně dokončit.

ŘEŠENÍ
Všechny kurzy budou posunuty na období září – prosinec 2020 ( datum zahájení a ukončení - viz níže). Žádáme tímto rodiče, aby nám vyšli v této těžké situaci vstříc tím, že budou se svými dětmi pokračovat ve stejném kurzu (tzn. ve stejný den i hodinu) i v této přesunuté podzimní části. Přesunování na jiné dny a hodiny v tomto modelu není možné. V praxi to znamená, že všechny kurzy, tak jak byly zahájeny, jenom uchopíme a přeneseme je do podzimního a zimního období, aby mohly být zdárně dokončeny. Pokud by někdo měl s tímto řešením závažné problémy – volejte prosím na číslo 605529810 – Martin Háj a situaci se pokusíme zdárně vyřešit.

DATUM ZAHÁJENÍ A UKONČENÍ PŘESUNUTÝCH KURZŮ

Zdokonalovací plavání pro žáky 1. – 9. tříd

PONDĚLÍ (15:00 – 16:00) 14. 9. – 14. 12. 2020

STŘEDA (15:00 – 16:00) 16. 9. – 16. 12. 2020

Plavecký výcvik dětí od 4 – 7 let (celkem 11x)


PONDĚLÍ (16:10 – 17:10) 14. 9. – 30. 11. 2020 (28. 9. – NEPLAVE SE)

ÚTERÝ (15:45 – 16:45) 15. 9. – 1. 12. 2020 (17. 11. – NEPLAVE SE)

STŘEDA (16:10 – 17:10) 16. 9. – 2. 12. 2020 (28. 10. – NEPLAVE SE)

ČTVRTEK (15:45 – 16:45) 17. 9. – 3. 12. 2020 (29. 10. – NEPLAVE SE)


Plavecká škola Jihlava s. r. o. – Martin Háj - jednatel